Styret

Styret valgt ved General- forsamlingen i juni 2019 består av følgende personer: