Styret

Styret valgt ved General- forsamlingen i april 2018 består av følgende personer: