Styret

Styret valgt ved General- forsamlingen i mai 2016 består av følgende personer: