Rådet

Rådet er, som navnet tilsier, et rådgivende organ som skal sikre foreningens kontinuitet og langsiktighet.

Dette er et organ som gir uttalelser i saker som fremmes av foreningens styre eller som Rådet selv ønsker å ta opp. Rådet skal på denne måten både fungere som en støtte og et korrektiv i forhold til foreningens til enhver tid valgte styre. Dersom dette er ønskelig, kan Rådet også arbeide selvstendig med visse egne oppgaver, fortrinnsvis av mer langsiktig karakter, på oppdrag fra og godkjent av foreningens styre.

Rådet består av foreningens fungerende styreleder, tidligere styreledere og et antall medlemmer som velges på generalforsamlingen. Det forutsettes at disse representerer særlig stor innsikt og autoritet på de områder foreningens virksomhet omfatter. Rådet velger selv sin leder og nestleder, som sammen med foreningens fungerende leder utgjør Rådets arbeidsutvalg.

 • Arne Sundt-Bjerck

  Rådets leder

  ASB Consult

  Jobb:22 42 85 75

  Mobil:911 98 290

 • Kirsten Bugge Thorkildsen

  Salgssjef

  Byggeindustrien

  Jobb:Ikke spesifisert

  Mobil:Ikke spesifisert

 • Elin Tvedt

  Sponsorship & Loyalty Manager

  Plan Norge

  Jobb:Ikke spesifisert

  Mobil:Ikke spesifisert

 • Elizabeth Matre-Aas

  Head of strategy & design

  Dekode

  Jobb:Ikke spesifisert

  Mobil:Ikke spesifisert