Aktuelt

MFO 100 år

Robert Millar kom til Norge, og Trondheim, i 1903. Han jobbet opprinnelig som prest i Nord-Irland, men det er lite som tyder på at han så for seg et liv i presteembete. Millar ville forkynne sitt budskap gjennom helt andre medier enn en prekestol. I 1915 kom et brev seilende fra Trondheim til Kristiania fra Millar. Brevet var adressert til Hr. Bratsberg som var sekretær i Reiseforeningen i Kristiania. Millar kom da med oppfordring om å danne en reklameforening i Kristiania, og Millar ville selv lede foreningen. Bratsberg tok oppgaven seriøst og var aktivt med for å opprette Reklameforeningen i Kristiania 16. april 1915. Deretter tok det ikke lang tid før Millar og Reklameforeningen opprettet Oslo Reklameskole i 1918 på daværende Kristiania Børs, og deretter Norges Reklameforbund i 1927.

I tillegg til å drive reklamskole, stiftet vår forening også et eget fagblad i 1922, som da het Propaganda, og i 1955 gav foreningen ut et nytt medlemsblad som het OBS. Vi kan trygt si at reklameskolen og fagbladene var med og brøytet vei for reklamefaget i Norge.

Det har vært mange omorganiseringer, bytte av profil og ikke minst navn, og det var først i 1969 foreningen fikk navnet som vi kjenner i dag: Markedsføringsforeningen i Oslo.

Gjennom alle omorganiseringene har foreningen derimot ikke glemt målene som grunnleggerne hadde satt for foreningens virke: nemlig å jobbe for utviklingen av markedsføringsfaget.

Et annet trekk ved foreningen i alle disse 100 årene er at foreningen er åpen for alle som jobber med markedsføring, om man kommer fra byrå eller annonsørsiden eller fra faginstitusjoner spiller ingen rolle. Foreningen har alltid ønsket et samspill og et samarbeid. Og dette reflekteres også godt i dag, med medlemmer fra ulike leire, ikke minst i styret.

Foreningen har fra første dag arrangert foredrag og debatter for sine medlemmer, og dette har vi i MFO fortsatt et sterkt fokus på. I MFO jobber vi i dag for å gi våre medlemmer faglig og personlig utvikling, ved å:

  • tilby aktuelle og faglig gode frokostmøter gjennom hele året
  • ved å kåre Årets Markedsfører,
  • ved å samarbeide med andre aktører i markedet, som BI, Markedsforbundet og Kampanje
  • og ved å skape nye tilbud gjennom debatter, sosiale samlinger, kurs og konferanser

MFO ønsker i tiden fremover å være en tydeligere aktør og en forening som skal samle folk innenfor markedsføring, salg og kommunikasjon. Vi skal fortsette med å utfordre markedsføring som et fag gjennom arbeid som gir ny kunnskap, i større grad utfordre etablerte tankesett, inspirere, engasjere, og kanskje til og med provosere. Vi gleder oss til de neste 100 årene.