Slik blir du en leder som booster prestasjoner og arbeidsmiljøet

fre 4 desember kl.

Frokost serveres fra 07.45

Foredraget starter klokken 08.00
Frokostmøtet avsluttes klokken 09.00

 

Alf Inge Cleve-Stiansen

Det er liten tvil om at det er menneskene som bygger organisasjonen til en suksessfull merkevare. Av alle faktorer som påvirker en medarbeiders prestasjon står det nærmeste lederskapet for inntil 70 prosent. Så hva slags lederskap skal man utvikle på operativt nivå for å hente ut dette potensialet på best mulig måte? Hvilke fellestrekk har de medarbeiderne som er enestående innenfor sitt miljø? Hva kreves av tankesett og hvordan utvikle essensen i disse fellestrekkene på tvers av ulike bransjer? Og hvordan er samspillet mellom det optimale lederskapet og det lederskapet som bør utvikles hos den enkelte medarbeider?

Disse spørsmålene får du svar på under Alf Inge Cleve-Stiansens foredrag.Alf Inge er grunnlegger, daglig leder og trener i selskapet Leading Edge. De siste 15 årene har han arbeidet med leder- og prestasjonsutvikling på individ- og organisasjonsnivå i svært mange ulike bransjer. Han er anerkjent for sin evne til å forstå og sette i system hvordan vi mennesker opererer. Stiansen gir deg konkret og praktisk innsikt som du kan omsette i handling umiddelbart og med betydelig effekt.Alf Inge er blant annet krigsskoleutdannet, har en MsC i strategi og International business, og er internasjonalt sertifisert NLP Trainer. Han har studert og dokumentert hva som kjennetegner de operative lederne som evner å skape det beste prestasjonsmiljøet, den høyeste kundelojaliteten og de beste økonomiske resultatene.