Effektiv markedsføring på Facebook: Dette må du kunne i 2016 (Utsolgt)

ons 25 mai kl.

Hva handler kurset om?

Facebook som markedsføringskanal utvikler seg stadig, og på dette kurset blir du tryggere på hvordan du bruker Facebook effektivt i din arbeidshverdag. Du vil lære mer om de siste trendene, nye verktøy og tjenester, samt få oversikt over hva som fungerer og hva som ikke fungerer. 

Hvem passer kurset for?

Hvis du jobber utelukkende med Facebook som markedsføringskanal, er dette ikke kurset for deg – men hvis du jobber med Facebook som en del av mange andre arbeidsoppgaver og opplever at utviklingen går for raskt, vil du få god oversikt etter dette kurset.

Kurset er todelt og svært praktisk og konkret lagt opp.

Første del omhandler den organiske/fortjente delen av Facebook, mens del to handler om Facebook-annonsering. Deler av dagen er foredrag, og deler av dagen foregår i workshop-form. Dermed får du både en informasjon, inspirasjon og verktøy som du får testet på konkrete problemstillinger.

Maks antall deltagere er 30 stykker, sånn at vi rekker å gi konkrete råd til alle som deltar. Selve kurset lages på basis av deltagerlisten, sånn at du får eksempler og råd basert på din bransje. Du får med deg kursbevis og en praktisk håndbok som du kan bruke når du skal fortsette det gode arbeidet i din bedrift.

Dere må alle ta med dere følgende til kurset:

 – Egen laptop
– Admintilgang til FB-side
– Admintilgang til annonsekonto. Alle bør ha lagt inn kredittkort på sin konto. 

Program: 

Kl. 11:00-11:25: Innledning og foredrag. Tema som dekkes: den organiske delen av Facebook, live streaming, bruk av video, Facebooks algoritme, og hva som fungerer best akkurat nå. Foredraget dekker best practice, caser og eksempler.

Kl. 11:25-11:50: Gruppearbeid med problemstillinger og caser relatert til din bedrift (oppgavene lages ut fra deltagerlisten, og grupper settes sammen på basis av bransje).

Kl. 11:50-12:00: Oppsummering

Kl. 12:00-12:30: Lunsj

Kl. 12:30-13:15: Innledning og foredrag. Tema som dekkes: den betalte delen av Facebook, formater, bruk av pixler, A-B testing og måling av resultater. Foredraget dekker best practice-caser, eksempler og gjennomgang av Facebook Ads Manager.

Kl. 13:15–14:15: Arbeidsøkt: Alle lager Facebook-annonse i Ads Manager, og får tilbakemeldinger basert på det de har gjort. (Oppgavene lages ut fra deltagerlisten).

Kl. 14:15-14:45: Gjennomgang av annonsene dere har opprettet, læringspunkter og oppsummering.

Kl. 14:45-15:00: Spørsmål, kursbevis, utdeling av håndbok og takk for denne gang.

Det blir tid til kaffepauser innimellom.

Husk! Påmeldingen til dette kurset er binende!