Årets markedsfører 2019

Er din merkevare Årets Markedsfører 2019? 

I konkurransen Årets Markedsfører ser vi på den helhetlige markedsføringsstrategien til bedriften, og hvordan man har jobbet systematisk og strukturert for å oppnå målene man har satt. Prisen deles ut på MFO Case den 12. mars på Latter i Oslo. 

Slik deltar du: På 1 A4-side vil vi at dere skal fortelle om hvor dere var, hvor dere skulle, hva dere gjorde og hvilken effekt det hadde – vi vil vite om innsikt, strategi og effekt.

InnsiktHva vet dere om målgruppe og marked?
StrategiHvordan løste dere oppgaven for å nå målene som ble satt?
EffektHva slags resultater har dere oppnådd?

Send til: aretsmarkedsforer2019@mfo.no

Ny frist for innsending: 14.02.20

Generelt:

 • Alle tre punktene – innsikt, strategi og effekt – teller like mye i vektingen.
 • Gjelder for strategi, aktiviteter og effekter oppnådd i 2019.
 • Dette er en konkurranse for norske markedsførerer – aktivitetene skal være drevet fra Norge.
 • Konkurransen ser på håndverket i markedsføringsarbeidet. Vi ser derfor på helheten av hva bedriften har gjort i 2019. Enkeltkampanjer kan brukes som eksempel, som en del av en årsstrategi.
 • Søknaden skal være på maks 1 A4-side (med lesbar fontstørrelse). Deltakerne kan legge med vedlegg som filmer eller andre dokumenter som er relevante for caset. Vi ber dere dog om å begrense omfanget av det dere sender inn.
 • Vi ønsker kun en søknad per bedrift.

Hva mener vi med innsikt?

Vi får ofte spørsmål om akkurat hva vi mener med innsikt. Under har vi satt opp noen spørsmål som juryen bruker i sin juryering. Dette er ment å være en veiledning, og vi ber dere om å tilpasse svarene i forhold til hva som er relevant for deres bedrift.

 • Hva vet dere om målgruppen(e) og markedet dere jobber i?
 • Hvilke prosesser har blitt brukt for å skaffe innsikt?
 • Hvordan har innsender verifisert/validert innsikten?
 • Hvordan er konkurransebildet, hvilke hensyn har dere tatt?
 • Er det noen spesielle nye trender som merkevaren har benyttet seg av?

Hva mener vi med strategi?

Basert på innsikten har vi satt opp noen spørsmål som juryen vil ta utgangspunkt i sin juryering. Dette er ment å være en veiledning, og vi ber dere om å tilpasse svarene i forhold til hva som er relevant for deres bedrift.

 • Hvordan har dere bygget markedsstrategien basert på innsikten? Hvordan har dere tenkt helheten i arbeidet?
 • Hvordan har dere sikret at målgruppene fikk det de trengte / ønsket / hadde behov for?
 • Hvordan valgte dere uttak av markedsstrategien?
 • Hvordan har dere prioritert kanaler og målgrupper i arbeidet?
 • Hva har bedriften gjort selv, og hva har byrået(-ene) gjort? Hvordan har dere briefet byråene? Samarbeid på tvers av byråer?

Hva mener vi med effekt:

For å se resultatet av markedsstrategien vil vi også vite om hva dere oppnådde. Under finner dere noen spørsmål på hva som kan være en effekt og som juryen vil bruke som et utgangspunkt. Dette er ment å være en veiledning, og vi ber dere om å tilpasse svarene i forhold til hva som er relevant for deres bedrift.

 • Hva har dere fått til – og med hvilket budsjett?
 • Hvordan har dere oppnådd forretningsmålene?
 • Har dere økt omsetning/inntjening som følge av markedsføringen?
 • Har dere endret på holdninger og atferd til målgruppen?
 • Har dere fått flere abonnenter/medlemmer?
 • Har likes, visninger og trafikkøkning vært med på å nå forretningsmålene?

Gjennom Årets markedsfører ønsker vi å hylle markedsføringsfaget. Vi vil stimulere til nyskaping, kreativitet og innovasjon innenfor faget, samtidig som vi ønsker å fremme og anerkjenne dyktige markedsføreres arbeid og resultat.

Prisen er en honnør til mottaker og skal være en inspirasjon til dyktige og dristige initiativ.

Årets markedsfører 2019 er et samarbeid mellom Markedsføringsforeningen i Oslo (MFO), Markedsforbundet, BI og Kampanje. Prisen ble for første gang delt ut i 2000 og prisen blir delt ut i forbindelse med MFO Case 12. mars 2020, på Latter i Oslo!

Årets jury:
Bak f.v: Lars Erling Olsen – Professor of Marketing, BI og juryens Faglige Leder. Marianne Otterdahl Møller – VP of Marketing, Flokk og styreleder i MFO. Kathinka Sommerseth – Markedsdirektør, Storbrand. Sten Bråthen – Strategidirektør, MediaCom. Maren Aas Nakken – Country Manager, Splay. Ole Janszo – Partner og rådgiver, Teft.
Foran f.v: Bente Kvam Kristoffersen – Daglig leder, Trigger. Ole André Skarbøvik – Kommersiell Direktør, Riks TV. Kjersti Borander – Daglig leder og partner, Markedssjefene. Petter Gulli – Eier og rådgiver, 12 Years. Ida Svenningsen Eide – Markedssjef, Thon Hotels og vinner av Årets Markedsfører 2018!


Inhabilitet: inhabilitet så kan man ikke stemme på søknader man har vært direkte involvert i (enten som konsulent, eller at man jobber der) i den gitte perioden. 

Tidligere vinnere:

2018: Thon Hotels
2017: Tise
2016: Kolonial.no
2015: DNB
2014: Storebrand
2013: SAS
2012: DNB
2011: Lebara (MyCall)
2010: DNB
2009: Kari Traa
2008: RiksTV
2007: Moods of Norway
2006: Norwegian
2005: Stabburet
2004: Coop Norge
2003: Netcom
2002: Rema 1000
2001: Byggmakker
2000: Dinamo Norge